Natrag Na Suza-Dolinska.com
DONJA DOLINA
IME I PREZIME ADRESA BROJ TELEFONA                      O p a s k a
01. SOKIC /Marijana/ KAJA BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina    
02. KOVACEVIC /Ive/ VINKO BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina    
03. KOVACEVIC /Mirka/ MARA 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica _    
04. KOVACEVIC /Ferde/ MANDA 1000 ZAGREB Kvaternikov trg 1/III 01/466-4411  
05. KNEŽEVIC /Ilije/ STIPO 35404 CERNIK Sumetlica             091/7388427  
06. KOVACEVIC /Florijana/ BLAŠKO 34350 ČAGLIN, Duboka 18              034/224-173  
07. MARINOVIC /Franje/ ANA 35400 NOVA GRADISKA Milosa Đurica 7    
08. MARINOVIC /Vladimira/ JELENA 35400 NOVA GRADIŠKA, Ernesta Purgarića 1              035/351-944  
09. . MARINOVIC /Vinka/ VITOMIR 60000 KOPER, Slovenija Pekarniska 1    
10. SOKIC /Dragana/ MARA 35400 NG /Živi kod kcerke/ Lipovica 18 035/364-919  
11. CORKOVIC /Mate/ EVA 35400 NOVA GRADISKA Kovacevac 162 035/324-217  
12. CORKOVIC /Ive/ MATO 35400 NOVA GRADISKA Ljupina 24 035/360-157  
13. TOMIC /Andelka/ DRAGICA  35400 NOVA GRADISKA Ljupina 143  035/360-059  
13A.TOMIC/Andelka/ LUKA 35423 VRBLJE, Brace Radica 13 035/345-395  
14. JURIŠIC /Rudolfa/ KAJA 35409 DRAGALIC,  Donji Bogićevci             0357376-297  
15. TOMIC /Vladimira/ ANKA 35429 GORNJI BOGICEVCI Ratkovac 16 035/375-457  
16. TOMIĆ /Luke/ MARINA 35429 GORNJI BOGICEVCI Ulica Orasje 47 035/369-722  
17. TERIC /Luke/ JOSIP     Živi u Sloveniji
18. TERZIĆ /Luke/ JELENA BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina 0038765/456928  
18A.TERZIC/Luke/ NIKOLA      Živi u Sloveniji
19. CORKOVIC /Vinka/ VINKO BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina    
20. TERZIC /Filipa/ BRANKO 35420 ST.PETROVO SELO, Štivica    
21. CORKOVIC /Ive/ BRANKO 25400 NOVA GRADIŠKA, Ljupina 23 035/36-288  
22. CORKOVIC /Branka/ STJEPAN 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic 13 035/375-280  
23. CORKOVI /Ive/ LJUPKO 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica 191 035/ 351-004  
24. CORKOVIC /Ljupka/ IVAN 44330 NOVSKA Bana Jelačića 35    
25. CORKOVIC /Mije/ LUKA 35400 NOVA GRADISKA Kovačevac 149    
26. CORKOVIC /Mije/ MIJO 35400 NOVA GRADISKA A. B. Šimica 7 035/363-581  
27. CORKOVIC /Tomislava/ MIROSLAV 35423 VRBJE Ratarska 22    
28. CORKOVIC /Tomislava/ MARA 35423 VRBJE Brace Radica 44 035/345-273  
29. CORKOVIC /Tomislava/ TOMISLAV 35400 NOVA GRADISKA Ljupina 167 035/360-214  
30. JURIŠIC /Stipe/ IVO 1150 WIEN. Austrija Dalerg 20-22/2/2    
31. CORKOVIC /Mije/ MARKO 35429 GORNJI BOGICEVCI Ratkovac 33    
32. ORSULIC /Stipe/ JOZO 35429 GORNJI BOGICEVCI Ratkovac 95    
33. KOVACEVIC /Mate/ IVO BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina    
34. CORKOVIC /Marka PAVLE 35430 OKUCANI Stjepana Radica 18 035/371-875  
35. CORKOVIC /Milorada/ DANE 35400 NOVA GRADISKA Sv. Vida bb    
36. CORKOVIC/Milorada/PREDRAG-JOSIP   35400 NOVA GRADISKA Sv. Vida bb 035/352-260  
37. SOKIC /Ilije/ BRANKO 35400 NOVA GRADISKA Ljupina 14A 035/360-149  
MARINOVIĆ /Ante/ PAVLE 35400 NOVA GRADISKA Matije Gupca 34 035/365-530  
39. VONIC /Vinka/ IVO 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira 99    
40. SOKIC /Ante/ MATO 35429 GORNJI BOGICEVCI Kosovac 51 035/375-325  
41. ORSULIC /Marka/ KATA      
42. ORSULIC /Ilije/ PREDRAG 35422 ZAPOLJE Adžamovci Kr Tomislava 25 035/342-367  
43. GUBIC /Stipe/ MILORAD . MILE 35420 ST.PETROVO SELO Brace Radica 102 035/387-898  
44. CEGRLJ /Luke/ ANKA 35430 OKUCANI Vukovarska __    
45. CEGRLJ /Ante/ MARICA 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic 168 035/375-330  
46. CEGRLJ /Ante/ FILIP 35430 OKUCANI Dubovac 214 034/371-839  
47. PETROVIC /Ljupka/ LJUBIŠA      
48. PETROVIC /Mije/ ANKA 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic 110    
49. PETROVIC /Mije/ STIPO 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica    
50. SOKIC /Stipe/ MILOVAN 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic l65 035/375-265  
51. CEGRLJ /Stipe/ PAVLE 35409 DRAGALIC Gorice 38A    
52. CEGRLJ /Pavla/ PAVLE 35400 NOVA GRADISKA Seged 49 098/957-5941  
53. MARINOVIC LIJEPA      
54. VONIC /Vinka/ MIJO 35400 NOVA GRADISKA Cernicka 36 035/365-468  
55. SOKIC /Đure/ JAGA Smjestena ona i sestra u udomiteljsku obitelj    
56. PETROVIC /Mate/ ILIJA 35409 DRAGALIC Gorice 52 035/377-072  
57. PETROVIC /Ilije/ MARKO 35409 DRAGALIC Gorice 18    
58. KNEŽEVIC /Ferde/ BERISLAV 52440 POREČ, Baldini 13             052/452-853  
59. STIPANCEVIC /Ive/ ZDENKO 35435 STARA GRADISKA Kralja Tomislava 3 091/9150145  
60. STIPANCEVIC /Ive/ NENAD 66000 KOPER,Slovenija Vojkovo Nabrežje 28 00386/66-34826  
61. KNEEŽEVIC /Adama/ STIPO     Umro 24. svibnja 2006. godine u Osijeku
62. KNEŽEVIC /Adama/ JELENA 35404 CERNIK Požeska 118 035/369-394  
63. TOMIC /Andelka/ ZDRAVKO 35429 GORNJI BOGICEVC, Smrtic     
64. KNEŽEVIC /Marijana/ SLAVKO 34350 ČAGLIN Milanlug     
65. KNEŽEVIC /Slavka/ MARIJAN 34350 ČAGLIN Milanlug    
66. CORKOVIC /Ante/ANTO-ZLATAN      
67. ĆORKOVIĆ  /Ante/ MARINKO  34343 BEKTEŽ Ciglenik__ 034/258-087  
68. CORKOVIC /Ante/ ILIJA-RADE 35400 NOVA GRADIŠKA, Kralja Zvonimira 091/932-0107  
69. KNEŽEVIC /Marijana/ DRAGAN     Živi u Njemačkoj
70. KNEŽEVIC /Filipa/ MATO 34343 BEKTEŽ, Ciglenik 66 034/258-101  
71. KNEŽEVIC /Mate/ FILIP 34343 BEKTEŽ, Ciglenik 60 034/258-098  
72. VONIC /Mirka/ JELA      
73. VONIC /Mate/ MARA     Umrla 10. siječnja 2002. godine u N. Gradiški
74. CORKOVIC /Stipe/ NEVENKA 35429 GORNJI BOGICEVCI Trnava 19 035/376-130  
75. GUBIC KATA 35420 St. Petrovo Selo, Frankopanska 72    
76. SOKIC /Ferde/ DRAGOMIR 35400 NOVA GRADISKA Radnicka     
77. ERJEVAC /Franca/ ANTON 35409 DRAGALIC Gorice 94    
78. SOKIC /IVE/ JULKA 34343 BEKTEŽ Ciglenik bb 034/258-088  
79. SOKIC /Ferde/ LUKA 35404 CERNIK Sumetlica 7    
80. SOKIC /Marka/ LUKA 35400 NOVA GRADIŠKA, Ivana Gorana Kovačića 78            035/352-076  
81. TERZIC /Martina/ ANO. 35400 NOVA GRADISKACelestina Medovica 3    
82. TERZIC /Ante/ ŽELJKO 35400 NOVA GRADISKA Ljupina 305A 035/360-108  
83. JURIC /Joze/ ZORAN 35430 OKUCANI Dubovac 172A    
84. JURIC /Joze/ SLAVICA     Umrla 4. travnja 2006. godine u Dubovcu
85. TUTIC /Mate/ SLAVKO 35400 NOVA GRAD. Andrije Hembranga 14    
86. TUTIC /Slavka/ SILVANO 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica 183A 035/351-921  
87. TUTIC /Fabijana/ MIRKO     Živi u Austriji
88. STOJAKOVIC /Andrije/ TEREZIJA BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina 0038751/878-647  
89. CORKOVIC /Filipa/ JANJA 34000 POŽEGA, Krivaj               034/238-019  
90. GUBIC /Ive/ ILIJA     Umro 30. srpnja 2007. godine u Slav. Dolini
91. PETROVIC /Luke/ MARA BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina 0038751/878-644  
92. JURIŠIĆ /Mije/ SLAVKO 35400 NOVA GRADISKA Kovacevac ___    
93. KNEŽEVIC /Adama/ VITOMIR 35429 GORNJI BOGICEVCI Ratkovac 113 035/375-296  
94. BANOVIC /Luke/ ANTO 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic    
95. BANOVIC /Luke/ MIROSLAV 35283 STARI SLATNIK, A. Stepinca 25 035/427-761  
96. KNEŽEVIC /Ilije/ MILKA 35400 NOVA GRADISKA ,Baruna Trenka 035/351-970  
97. KNEŽEVIC /Luke/ ILIJA BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina 0038751/878-649  
98. KNEŽEVIC /Luke/ ANTO 35429 GORNJI BOGICEVCI Trnava 39 035/376-184  
99. KNEŽEVIĆ /Luke/ MATO 35409 DRAGALIC, Gorice 61 098/920-3181  
100. CORKOVIC /Marka/ IVO     Živi u Austriji
101. KNEŽEVIC /Drage/ SOFIJA 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic  035/375-087  
102. GUBIC /Ive/ PAVLE 35430 OKUCANI Ladevac 18 035/361-397  
103. GUBIC /Ive/ ANTO 35409 DRAGALIC, Masic 56A 035/324-208  
104. JURIŠIC /Mije/ IVO 35429 GORNJI BOGICEVC,I Smrtic     
105. KNEŽEVIC /Ilije/ ANKA 35430 OKUCANI Stjepana Radica 108 035/371-085  
106. KNEŽEVIC /Mije/ SLAVICA BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina 0038751/878-670  
107. MATIJAŠEVIC /Stipe/ LJUBICA 35430 OKUCANI Dubovac    
108. MATIJAŠEVIC SLAĐAN 35409 DRAGALIC, Kralja Zvonimira 42 035/371-824  
109. CORKOVIC /Mate/ JANJA 10040 ZAGREB, Culinec 90 01/2982-349  
110. KNEŽEVIC ZVONKO     Živi u Njemačkoj
111. PETROVIC /Jakova/ SLAVKO 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica 168A 035/352-099  
112. TERZIC /Mirka/ MIJO 34350 CAGLIN Milanlug 28 034/221-474  
113. SOKIC /Tomislava/ LJUBA-JELA 51000 RIJEKA Bereticevo 36/5 051/682-204  
114. SOKIC /Tomislava/ ANTO 51215 RIJEKA-KASTAV Resetari-Štivar 7 051/224-658  
115. LAGUNŽIJA /Vinka/ ANTO     Umro 12. rujna 2007. godine u Vukovaru
116. VONIC /Stipe/ PAVLE BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina __    
117. VUJIC /Luke/ VLADO     Umro 9. siječnja 2008. godine u N. Gradiški
118. VUJIC /Luke/ JOSIP BOSANSKA GRADISKA Donja Dolina     
119. VUJIC /Stipe/ LUKA 35430 OKUCANI Cage 31B            095/8080477  
120. VUJIC /Luke/ IVO     Umro 26. prosinca 2008. godine u Dubovcu
121. VUJIC /Luke/ LJUBO 35430 OKUCANI Dubovac 194 035/371-997  
122. KNEŽEVIĆ /Ferde7 VJEKOSLAV 52440 POREČ, Baldini 13             052/452-853  
123.PETROVIĆ /Ilije/ SVEMIR 35400 NOVA GRADISKA, Zagrebačka __    
GORNJA DOLINA
IME I PREZIME  ADRESA  BROJ TELEFONA                         O p a s k a
01. STIPANCEVIC /Ilije/ ANTO 34350 CAGLIN,  Milanlug 76 034/221-439  
02. MATKOVIC /Mate/ ZLATINKA 35400 NOVA GRADISKA,  Ljupina 209 035/360-216  
03. TUTIC /Mije/ A D A M     Umro 3. ipnja 2007. godine u Zagrebu
04. JURIŠIC /Luke/ ILIJA 35430 OKUCANI Dubovac 114 035/371-693  
05. JURIŠIC /Luke/ MANDA 35430 OKUCANI Dubovac    
06. DAKIC /Karla/ KATA 35430 NOVA GRADISKA Kovacevac  035/324-219  
07. VONIC /Mirka/ MARA BOSANSKA GRADISKA Gornja Dolina   Umrla 8. ožujka 2009. godine Gornjoj Dolini
08. MATKOVIC /Ive/ FINA 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira 93 035/351-709   
09. DAKIC /Božidara/ ZVONKO 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira 93 035/351-709  
10. MATKOVIC /Stipe/ DAMJAN 44330 NOVSKA A. G. Matosa 22 044/608-394  
11. KNEŽEVIC /Damjana/ PAVLE 44330 NOVSKA Bukovacka 16 044/601-069  
12. KNEŽEVIC /Damjana/ BORIS 35429 DRAGALIC Trnava 16 035/376-208  
13. TUTIC /Lajka / ANTO 44330 NOVSKA Dalmatinska 12    
14. VIDIC /Ferde/ ILIJA 34000 POŽEGA Bankovci 034/238-064  
15. MORMAN /Klemeca/ KARLO 2000 STOCKERAU Horner str. 47, AUSTRIA    
16. KNEŽEVIC /Mate/ DRAGAN 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira __    
17. KONJETIC /Stipe/ ILIJA 35400 NOVA GRADISKA Kovacevac 51 035/324-099  
18. VONIC LJUBOMIR      
19. VONIC /Blaske/ SLAVKO      
20. JURIŠIC /Ilije/ JELENA 44330 NOVSKA Hercegovacka 19 044/6O8-477  
21. BUDIC /Alojzija/ DRAGAN 35430 OKUCANI 121. brigade HV 22 035/371-233  
22. STIPANCEVIC /Ilije/ MIRKO 35400 NOVA GRADISKA Ljudevita Gaja 112 035/364-137  
23. KNEŽEVIC /Pavla/ SLAVKO 35400 NOVA GRADISKA Vinogradska 61 034/361-359  
24. KNEŽEVIC /Slavka/ KRUNOSLAV      
25. KNEŽEVIC /Pavla/ REZA     Umrla 22. siječnja 2009. godine u Novoj Gradiški
26. JURIŠIC /Pavla/ ADAM 35429 GORNJI BOGICEVCI Trnava 14    
27. VONIC /Luke/ MARIJAN Živi kod kcerke REZE BUDIC u Cigleniku    
28. BUDIC /Ive/ ANKA 34322 BRESTOVAC Oljasi 034/239-003  
29. VIDIC /Ante/ RUŽA 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic 144    
30. KNEŽEVIC /Marijan/ MIRKO 35430 OKUCANI Vrbovljani 28 035/371-845  
31. KNEŽEVIC /Marijan/ KUZMAN 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic 168    
32. JURIŠIC /Marijan/ ANDRIJA BOROVNICA, SLOVENIJA Gradisnikova 14 00386/61 746-791  
33. DAKIC /Vinka/ MARKO 35430 OKUCANI Bodegraj 42 091/762-3720  
34. DAKIC /Božidara/ IVO 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira    
35. DAKIC /Božidara/ RUDOLF 35430 OKUCANI Kralja Tomislava 19 035/372-057  
36. DAKIC /Ilije/ JOSIP - ZDRAVO 35429 GORNJI BOGICEVCI Ulica Orasje _    
37. DAKIC /Mate/ ZLATAN 35404 CERNIK Sumetlica 5D 035/ 369-001  
38. KALIZAN /Đure/ MANDA - NADA 44330 NOVSKA Zagrebacka 102 044/601-177  
39. KALIZAN /Đure/ MILAN-MILE 44330 NOVSKA Hercegovacka 15    
40. KALIZAN /Ante/ ANTO. 34343 BEKTEŽ Cigelenik 43 034/258-094  
41. KALIZAN /Ive/ MARINKO 35400 NOVA GRADISKA Dragutina Lobe 52 034/361-081  
42. BUDIC /Alojzija/ MARKO BOSANSKA GRADISKA Gornja Dolina   Umro 23. veljače 2007. godine u Gornjoj Dolini
43. STI PANCEVIC /Ilije/ PAVLE     Živi u Njemačkoj
44. STIPANCEVIC /Ilije/ ILIJA 35429 GORNJI BOGICEVCI Ratkovac 54 035/375-292  
45. DAKIC /Božidara/ ANTO 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic __    
46. JURIŠIC /Marka/ VLADO 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic 130                035/375-323  
47. JURIŠIC /Marka/ STIPO 23000 ZADAR Sabunike                 023/272-012  
48. JURIŠIC /Stipe/ MARIO 10360 SESVETE, Planinska 33 095/900-6241  
49. JURIŠIC /Ljuboje/ ANDRIJA 35409 DRAGALIC Masic 215 035/324-273  
50. JURIŠIC /Marijana/ PETAR 2000 STOCKERAU, AUS Horner Strasse 47    
51. JURIŠIC /Marijana/ FRANJO BOROVNIC , Slovenija Gradisnikova 2 00386/61746-862  
52. BUDIC /Mate/ VINKO BOSANSKA GRADISKA Gornja Dolina 53 00387/51-878-677  
53. BUDIC /Vinka/ DRAŽEN 35430 OKUCANI, ulica Sloboština  31B 098/180-9536  
54. BUDIC /Ive/ RUDOLF 35429 GORNJI BOGICEVCI, Smrtic     
55. JURIC /Vinka/ LUKA 34350 CAGLIN Milanlug 21 034/221-415  
56. BUDIC /Milana/ IGOR 34343 BEKTEŽ Ciglenik 32    
57. BUDIC /Marka/ MLADEN     Živi u Austriji
58. KNEŽEVIC /Ive/ NENAD 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira _    
59. KNEŽEVIC /Mate/ LJUBAN 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira 138               035/352-022  
60. KNEŽEVIC /Peje/ MANDA 34343 BEKTEŽ Ciglenik 7 034/258-108  
61. VONIC /Ilije/ KARLO     Živi u Njemačkoj
62. BUDIC /Slavka/ RUŽA - LJUBICA BOSANSKA GRADISKA Gornja Dolina   Umrla 18. rujna 2008. godine u Gornjoj Dolini
63. BUDIC /Filipa/ MIJO 35420 ST. PETROVO SELO, Brace Radica 202 035/387-355  
64. BUDIC /Mije/ TIHOMIR      
65. BUDIC /Alojzija/ PAVLE 35404 CERNIK Sumetlica 7A 035/369-625  
66. BUDIC /Mate/ STIPO BOSANSKA GRADISKA Gornja Dolina    
67. KOVACEVIC /Vlade/ SMILJAN 35400 NOVA GRADISKA Radnicka 18 035/364-132  
68. KOVACEVIC /Vlade/ FRANJO 35400 NOVA GRADISKA Radnicka     
69. KOVACEVIC /Vlade/ MILE     Živi u Austriji
70. BUDIC /Ante/ SVETO 35400 NOVA GRADISKA I.G. Kovacica 163D 035/351-937  
71. BUDIC /Ante/ RUDOLF 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica 163E 035/351-938  
72. BUDIC /Ante/ ZDENKA BOSANSKA GRADISKA Gornja Dolina 68 0038751/878-657  
73. MUSIC /Ilije/ JELA 35429 GORNJI BOGICEVCI Ratkovac 111 035/375-301  
74. MUSIC /Fabijana/ SOFIJA 35400 NOVA GRADISKA Kovacevac 149              035/324-062  
75. VIDIC /Ive/ DRAGAN 35400 NOVA GRADISKA Masic 13 035/324-298  
76. VONIC /Dragoje/ ANTO ARBON, Švicarska Aichen str. 40    
77. VONIC /Janka/ ZDENKO 35429 GORNJI BOGICEVCI Ratkovac 117 035/369-671  
78. VONIC /Janka/ DARKO 35400 NOVA GRADISKA Bl. kard. A. Stepinca    
79. VONIC /Željka/ DENIS 35429 GORNJI BOGICEVCI, Trnava     
80. VONIC /Željka/ VINKO 35409 DRAGALIC Medari 60 095/8124799  
81. VONIC /Dragoje/ MARKO     Živi kod sestre Milke u Šumetlici 7A
82. VONIC /Dragoje/ ILIJA 35429 GORNJI BOGICEVCI, Smrtic     
83. VONIC /Janka/ PAVLE 35430 OKUCANI Bodegraj 10 035/372-171  
84. VONIC /Pavla/ MILAN STUTTGART, Njemacka Hordt Str. 15    
85. VIDIC /Pavla/ SLAVKO 10361 SESVETE Medugorska 57 01/2000-113  
86. VIDIC /Ilije/ ZVONKO 10000 ZAGREB Petrusevac, II Odvojak 35              01/2409-195  
87. ORSULIC /Vinka/ VLADO - ADAM 35400 NOVA GRADISKA Kovacevac 184 035/324-201  
88. ORSULIC /Vinka/ IVAN 44330 NOVSKA Hercegovacka 20    
89. ORSULIC /Filipa/ LUKA 44330 NOVSKA Staroselska 1 044/601-854  
90. VIDIC /Pavla/ ANDRIJA     Umro 27. siječnja 2010. godine u Novoj Gradiški
91. VIDIC /Andrije/ MARINKO 35429 GORNJI BOGICEVCI Trnava 26A 035/324-252  
92. VIDIC /Andrije/ DRAGAN 35404 CERNIK Sumetlica 6 035/369-445  
93. VONIC /Vlatka/ BERISLAV 10000 ZAGREB IV Kozari put  2 01/2371-881  
94. VONIC /Vlatka/ MARINKO 35400 NOVA GRADISKA Slave Raskaj 33B 035/351-945  
95. VONIC /Vlatka/ GORAN 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica     
96. JURIŠIC /Stipe/ STIPO BOSANSKA GRADIŠKA, Gornja Dolina    
97. VONIC /Ive / KATA 35404 CERNIK Frankopanska 208    
98. VIDIC Ante/ FINKA 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic 132 035/375-032  
99. VIDIC /Milana/ ANTO 35400 NOVA GRADISKA Ivana G. Kovacica  163A             035/351-958  
100. VIDIC /Ante/ BRANKO – RUDA 35400 NOVA GRADISKA Ernesta Purgarica 4 035/351-942  
101. LAGUNDŽIJA /Mate/ ZDENKO 35400 NOVA GRADISKA Ljudevita Gaja     
102. LAGUNDŽIJA /Mate/ MIJO 35400 NOVA GRADISKA Vinogradska    Živi u Austriji
103. SOKIC /Vinka/ DRAGAN-DRACO 35400 NOVA GRADISKA    
104. SOKIC /Vinka/ ŽELJKO 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica    
105. SOKIC/Vinka/ IVO 35400 NOVA GRADISKA Frankopanska 61 035/365-459  
106. GOGIC /Ante/ ILIJA 35400 NOVA GRADISKA Dragautina Lobe 32 035/362-596  
107. SOKIC /Ilije/ SLAVKA - PAVKA     Živi kod kćerke u Italiji
108. SOKIC /Mate/ FILIP BOSANSKA GRADISKA Gornja Dolina 100    
109. SOKIC /Filipa/ ANTO 35429 GORNJI BOGICEVCI Kosovac 59 035/375-253  
110. VONIC /Mirka/ MIRKO 35404 CERNIK Sumetlica 37 035/369-534  
111. VONIC /Janka/ ANDRIJA 35429 CERNIK Sumetlica 2D 035/369-519  
112. VONIC /Ilije/ ILIJA 10000 ZAGREB, IV. Kozari put 8              01/2371-887  
113. SOKIC /Filipa/ ANKA BOSANSKA GRADISKA Gornja Dolina 108 0038751/878681  
114. STIPANCEVIC /Ilije/ IVO 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica 154 035/351-917  
KALIZAN /Đure/ JOZO 44330 NOVSKA, Zagrebačka 102              044/601-177  
DAKIĆ /Karla/ RUDI 10000 ZAGREB,  IV.  Kozari put  4    
KOVAČEVIĆ /Vinka/ JELA     Živi u udomiteljskoj obitelji
VONIĆ /Stjepana/ KAJA     Umrla 
NOVO SELO
IME I PREZIME ADRESA BROJ TELEFONA                      O p a s k a
01. DUNAJ (Franje) TERA 35400 NOVA GRADISKA, Medari br. 035/324-273  
02. MATKOVIC (Luke) MARA 35400 NOVA GRADISKA,  Milosa Đurica br. 73 035/372-l94  
03. MATKOVIC (Ilije) MARKO 35400 NOVA GRADISKA,  Prvca br.155 035/352-196  
04. MATKOVIC (Ilije) RUDOLF 35400 NOVA GRADISKA Slave Raskaj br. 33c 035/352-110  
05. MATKOVIC (Ilije) TOMISLAV 43500 DARUVAR Ivana Cankara br. 4 043/332-705  
06. MATKOVIC (Filipa) MARA 35253 BRODSKI STUPNIK Petra Zrinskog br. 22 035/427-491  
07. MATKOVIC (Mije) LJUPKO 35400 NOVA GRADISKA Kovacevac br.157 -  
08. MATKOVIC (Mirka) GINA 35400 NOVA GRADISKA, Rudera Boskovica br.8 -  
09. MATKOVIC (Slavka) KAJA BOSANSKA GRADISKA, Novo Selo   Umrla 25. studeni 2007. god. U Austriji
10. GOGIC (Vinka) MIROSLAV 35404 CERNIK Potočna bb    
11. GOGIC IGOR 35400 NOVA GRADISKA Urije 24 035/363-615  
12. MATKOVIC (Mate) ZVONIMIR 35400 NOVA GRADISKA, Željeznicka 33a 035/351-570  
13. MATKOVIC (Kuzmana) ADAM 35400 NOVA GRADISKA Slavca 44 035/362-535  
14. VONIC (Petra) ILIJA 10000 ZAGREB Žitnjak II. Kanalski put 7, odvojak 2 01/240-9964  
15. VONIC (Mije) SLAVKO 35400 NOVA GRADISKA Ernesta Purgarica 31 035/352-202  
16. VONIC (Mije) ZLATKO 35400 NOVA GRADISKA A. M. Relkovica 14 035/363-302  
17. MATKOVIC /Ferde/ VJEKOSLAV 52203 MEDULIN Biskupije 119 052/653-660  
18. VONIC /Ive/ ANKA 34350 CAGLIN Milanlug br. 70   Živi kod sina Ante u Sesvetama
19. KOVACEVIC /Fabijana/ IVO 34343 BEKTEŽ 034/258-047  
20. KNEŽEVIC /Slavka/ ZVONKO 35422 ZAPOLJE Ivana Zapoljskog 146 035/342-054  
21. KNEŽEVIC /Slavka/ JELA 35422 ZAPOLJE Ivana Zapoljskog    
22. KNEŽEVIC /Stipe/ KATA     Umrla 22. ožujka 2008. god. U Valpovu
23. TUTIC /Mije/ PAVLE 34343 BEKTEŽ Ciglenik  034/258-147  
24. KNEŽEVIC /Vinka/ ANA 35400 NOVA GRADISKA Zagrebacka 19 035/351-099  
25. KNEŽEVIC /Adama/ KUZMAN 35400 NOVA GRADISKA Ljudevita Gaja 55 035/363-985  
26. KNEŽEVIC /Adama/ MILE 35430 NOVA GRADISKA LJudevita Gaja br. ___    
27. DAKIC /Ilije/ ILIJA 35404 CERNIK Sumetlica br. 6 035/369-461  
28. VONIC /Ante/ MATO 44330 NOVSKA Vladimira Nazora 20 044/601-306  
29. VONIC /Mate/ DAMJAN 44330 NOVSKA Brocice br. 242 044/614-020  
30. VONIC /Mirka/ TOMISLAV 35430 NOVA GRADISKA Ivana G. Kovacica 120 035/351-962  
31. KNEŽEVIC /Ivana/ LJUBOSLAV 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira 324 035/351-196  
32. DAKIC /Mate/ IVO 35404 CERNIK Sumetlica 5B 035/369-508  
33. KNEŽEVIC /Vlade/ LJUBA 35400 NOVA GRADISKA Kneza Trpimira 7 035/351-696  
34. KNEŽEVIC /Vinka/ ANTO BOSANSKA GRADISKA Novo Selo ____________  
35. DAKIC /Franje/ DAMJAN 35404 CERNIK Sumetlica 69 DAMJAN 035/369-451  
36. DAKIC /Franje/ KREŠIMIR 35400 NOVA GRADISKA Prvca 22 035/361-662  
37. VIDIC /Marijana/ ANTO 35429 GORNJI BOGICEVCI Ratkovac 83 035/375-290  
38. KOVACEVIC /Mije/ PAVLE 35429 GORNJI BOGICEVCI Trnava 29A 035/376-156  
39. KOVACEVIC /Fabijana/ MATO 35400 NOVA GRADISKA, A.Štampara 21 035/362-223  
40. STIPANCEVIC /Marka/ LJUPKO     Umro 20. kolovoza 2007. godine u Šumetlici 
41. STIPANCEVIC /Ljupka/ IVO 35404 CERNIK Sumetlica 23 035/369-559  
42. KOVACEVIC /Petra/ FRANJO 35255 SLAVONSKI  KOBAS Zbora narodne garde l2 035/432-596  
43. KOVACEVIC /Petra/ LOVRO     Živi u Austriji
44. KOVACEVIC /Petra/ DRAGO 35000 SLAVONSKI BROD, Podvinje     
45. KOVACEVIC /Petra/ MARKO 44330 NOVSKA Bana Josipa Jelacica 33   Živi u Austriji
46. BUDIC /Bogdana/ MILKA     Živi kod kćerke Ljubice u Njemačkoj
47. BUDIC /Stipana/ LJUBOMIR 34343 BEKTEŽ Ciglenik 5l 034/258-085  
49. BUDIC /Stipana/ ANTON 34343 BEKTEŽ Ciglenik 42 034/258-151  
50. PETRIKOVIC /Steve/ SLAVKO 34343 BEKTEŽ Ciglenik 45 034/258-135  
51. PETRIKOVIC /Steve/ ŠTEFKO 35404 CERNIK Sumetlica     
52. PETRIKOVIC /Steve/ JOZO 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica 75 035/351-034  
53. ORSULIC /Luke/ TINA BOS. GRADISKA Novo Selo 0038751/878-754   
54. VONIC /Mate/ TERA 35400 NG Progn.naselje Kovacevac 035/376-211  
55. VONIC /Mate/ ZDENKO 35255 SLAV. KOBAS Savska obala 10 035/432-565  
56. KNEŽEVIC /Stipe/ MATO 35400 NOVA GRADISKA Ljudevita Gaja 18    
57. ORSULIC /Vinka/ MIRKO 35400 NOVA GRADISKA Kovacevac 28 035/324-066  
58. ORSULIC /Zvonke/ ANKA 35400 NOVA GRADISKA Ljudevita Gaja ___ 035/351-135  
59. ORSULIC /Ljuboje/ DRAGUTIN 35400 NOVA GRADISKA Ljupina 88 035/360-003  
60. ORSULIC /Florijana/ RUŽA 343l5 RATKOVICA 25 kod Pleternice 034/269-058  
61. ORSULIC /Florijana/ IVO 6500 NOVA GORICA Ivana Regenta 4 38653332856  
62. ORSULIC /Florijana/ LJILJAN 34315 RATKOVICA 25 kod Pleternice 034/269-068  
63. ORSULIC MILORAD - MICAN 35430 OKUCANI Ulica Bljesak 15 035/371-332  
63A. ORŠULIĆ  /Florijana/ TVRTKO  1700  DI LBEE, Kattebroekstraat 208,  Belgiqua, 0032/474431034  
64. ORSULIC JOSIP 35404 CERNIK Sumetlica 93 035/369-546  
65. ORSULIC /Josipa/ MIRKO 35404 CERNIK Sumetlica 035/369-284  
66. ORSULIC /Jakova/ JANJA 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica 135 035/315-934  
67. ORSULIC /Jakova/ NOVICA 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica 115    
68. ORSULIC /Ive/ KUZMAN 35400 NOVA GRADISKA Branka Radicevica 13 035/362-183  
69. ORSULIC /Pavla/ PAVLE 35400 NOVA GRADISKA Ivana Kramarica 7 035/365-427  
70. VONIC /Mate/ SLAVKO 44330 NOVSKA F. K. Frankopana 5 044/608-022  
71. ORSULIC /Lajka/ IVO 35409 DRAGALIC Medari br 54 035/376-307  
72. ORSULIC /Vinka/ SLAVICA 35429 GOR. BOGICEVCI Ratkovac 121    
73. KNEŽEVIC /Slavka/ EVA 34350 BEKTEŽ Sapina   Živi kod sina Zorana u Cerniku
74. KNEŽEVIC /Slavka/ ZORAN 35429 CERNIK Školska ulica 6 035/369-464  
75. MATKOVIC SLAVKO 33520 SLATINA Bartola Kasica 18 ? 033-551-013  
76. ORSULIC /Ive/ JANKO 35400 NOVA GRADISKA Ratarska 18 035/361-382  
77. ORSULIC /Pavla/ BRANKO 35255 SLAV. KOBAŠ Orljavska 3B 035/436-407  
78. ORSULIC /Branka/ BRANISLAV 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira 73 035/351-320  
79. ORSULIC /Branka/ ANTO 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira 238 035/352-089  
80. KNEŽEVIC /Stipe/ RUDOLF 35400 NOVA GRADISKA Kovacevac 7 035/324-179  
81. KNEŽEVIC /Florijana/ STIPO 35430 OKUCANI Dubovac 46 035/372-146  
82. ORSULIC /Mije/ JANJA 35257 LUŽANI Bana Josipa Jelacica 40 035/436-796  
83. VIDIC /Stipe/ DANICA     Živi u Njemačkoj
84. VIDIC /Ferde/ LUKA 34322 BRESTOVAC Oljasi 21 034/239-117  
85. VIDIC /Mate/ VINKO 35404 CERNIK Sumetlica 32 035/369-524  
86. VIDIC /Vinka/ IVO 35404 CERNIK Sumetlica br. 22F 035/369-664  
87. JURIC /Rade/ ANKA 34343 BEKTEŽ Ciglenik 71 034/258-092  
88. JURIC /Rade/ ZORAN 34343 BEKTEŽ Ciglenik 034/258-093  
89. JURIC /Rade/ VLADO 34343 BEKTEŽ Ciglenik 89 ______________  
90. VIDIC /Filipa/ JAGA 34350 CAGLIN Sapina 034/221-234  
91. VIDIC /Milana/ ZDRAVKO 35400 NOVA GRADISKA Kovacevac 32 035/324-064  
92. VIDIC /Milana/ MILAN 35400 NOVA GRADISKA Kovacevac br. ___    
93. VIDIC /Milana/ ANĐELKO 35400 NOVA GRADISKA Milosa Đurica br. 2 035/351-935  
94. VIDIC /Vinka/ PAVLE 35400 NOVA GRADISKA I.G. Kovacica  035/374-319   
95. VIDIC /Pavla/ ZDENKO 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica 035/374-319  
28. VONIC /Mate/ DOBRICA 44330 NOVSKA Vladimira Nazora 20 044/601-306  
53. ORSULIC /Ive/ MATO BOSANSKA  GRADISKA Novo Selo 0038751/878-754   
BOSANSKA GRADISKA - Popis osoba koje su iz Dolinskih sela doselile u Bosansku Gradisku/
IME I PREZIME ADRESA BROJ TELEFONA                        O P A S K E
01. VONIC Pavla/ STIPO BOSANSKA GRADISKA Vojvode Stepe 23 00387/51-818-629  
02. ORSULIC /Vinka/ STIPO 21400 SUPETAR Hrvatskih žrtava 20 021/630-105  
03. VONIC /Pavla/ ZVONKO BOSANSKA GRADISKA Crnjanskog 19 00387/51-814-062  
MUSIĆ PAVLE 35400 NOVA GRADIŠKA, Kralja Zvonimira 322 091/7301835  
05. CORKOVIC /Marka/ JOSIP BOSANSKA GRADISKA, M.Selimovića 34 0038751/812-856  
06. TOMIC /Luke/ FERDO 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira 118 035/351-270  
07. CORKOVIC /Milorada/ ZVONKO 35400 NOVA GRADISKA Ljupina 12 035/360-148  
08. CORKOVIC /Milorada LUKA                      Živi u Zagrebu
09. KOVACEVIC /Pavla/ ZDENKO 51000 RIJEKA Paskinovac 31 051/254-895  
10. VONIC /Mate/ PAVLE 35400 NOVA GRADISKA Zagrebacka 15 035/351-097  
11. BUDIC /BogdanaJOSIP                      Živi u Austriji
12. CORKOVIC /Mirka/ NENAD BOSANSKA GRADISKA Kozinci    
13. CEGRLJ /Ante/ LUKA BOSANSKA GRADISKA Protina 00387/51-816-505  
14. KNEŽEVIC /Mate/ LJUBOSLAV 35400 NOVA GRADISKA Kralja Zvonimira 263 035/351-617  
15. VONIC /Mirka/ ANTO 35400 NOVA GRADISKA Bartola Kasica 12 035/365-276  
16. KALIZAN /Đure/ MIRKO 44330 NOVSKA Bana Jelacica 5    
17. VONIC /Pavla/ JANKO 1100 WIEN, Austrija David Gasse62/10 9,94316E+11  
18. VONIC /Ilije/ FILIP 76275 ELTINGEN, D Rastaterstr. 10 49724331871  
19. DAKIC /Damjana JUBOSLAV 35400 NOVA GRADISKA I. G. Kovacica 81 035/351-032  
20.STOJAKOVIC/Andrije/DRAGOMIR BOSANSKA GRADISKA Kozinci __    
21. PETROVIC SLAVKO BOSANSKA GRADISKA XVI K. Brigade 10 0038751/830-367  
22. VIDIC /Ive/ ANTO BOSANSKA GRADISKA    
23. NADA /Ilije/ ELSASSER r. Vonic 35429 GORNJI BOGICEVCI Smrtic __    
24. BRANKO /Đure/ KRPAN 44440 DVOR Hrvatsko proljece 6 098/553-541  
25. MATKOVIC /Mate/ MIRA 35400 NOVA GRADISKA Željeznicka 33A 035/351-570  
26. ORSULIC /Mije/ JOSIP-MLADEN 35257 LUŽANI Bana J. Jelacica 40 035/436-694  
27. SOKIC /Stipe/ ĐURO 35430 OKUCANI Vukovarska 33